FAQ - Softtrader | Použité licence Microsoft

Často Kladené Otázky o Licencích na Použitý Software

Často kladené otázky o licencích na použitý software:

Jsou druhotné licence na software legální?

Ano, mnoho standardních softwarových licencí stanoví, že po zaplacení jediného poplatku lze software používat navždy. V C-128/11 Evropský soudní dvůr – nejvyšší evropský soud – rozhodl, že takové licence vedou k „prodeji“ softwaru. To znamená, že tyto licence mohou být prodány třetím stranám: druhotné licence jsou proto legální. Trvalou softwarovou licenci vydanou za jednotnou cenu lze tedy dále prodávat bez ohledu na to, co je v této licenci stanoveno. Proto jsou naše převody druhotných licencí OLP plně v souladu s evropskými předpisy.

Zásady obstarávání společnosti Softtrader jsou navrženy tak, aby byly přísně v souladu s pokyny a podmínkami schválenými Evropským soudním dvorem ve svém rozhodnutí ze dne 3. července 2012 C-128/11. Společnost Softtrader zajišťuje, že dodané licence mohou být použity pro související software.

Jaké jsou požadavky na druhotné licence?

Aby byla licence způsobilá k prodeji, musí splňovat následující požadavky:

1. Původní licence na software byla uvedena na trh jedné ze zemí Evropské unie se souhlasem držitele práva k softwaru;
2. Softwarová licence byla získána na dobu neurčitou;
3. Za používání softwarové licence se neúčtují žádné další poplatky
4. Softwarová licence se v době dodání nepoužívá;
5. Softwarová licence není rozdělena ani neúplná.

Společnost Softtrader splňuje všechny požadavky Evropského soudního dvora a naši prodejci a také koncoví uživatelé jsou u společnosti Softtrader pojištěni proti jakémukoli nároku na náhradu škody ze strany oprávněné osoby.

Jaké jsou právní aspekty převodu licencí?

Společnost Softtrader prodává licenční práva na standardní software odpovídajících softwarových balíků uvedených v nabídce. Dodávka probíhá digitálně a rozsah licenčního práva vychází z ustanovení autorského zákona a právně závazných licenčních podmínek vlastníka autorských práv.

Jakmile digitálně podepíšete naši nabídku, obdržíte od společnosti Softtrader potvrzení objednávky. Při doručení licence OLP obdržíte licenční dokument obsahující všechny údaje. V případě auditu je dokladem o vlastnictví licenční doklad a faktura. To slouží jako důkaz společnosti Microsoft o tom, že máte (platnou) licenci.

Mohou druhotné licence projít auditem (SAM) od společnosti Microsoft?

Ano, naše zásady obstarávání jsou navrženy tak, aby byly přísně v souladu se směrnicemi a podmínkami schválenými Evropským soudním dvorem ve svém rozsudku ze dne 3. července 2012 C-128/11. Společnost Softtrader zajišťuje, že dodané licence mohou být použity pro dotčený software.

Je nutné licence registrovat u společnosti Microsoft?

Ne, používání licencí poskytovaných společností Softtrader nevyžaduje registraci u výrobce. Registrace u výrobce není technicky nutná ani povinná. Druhotné licence se ve skutečnosti v systému Microsoft (VLSC) nenacházejí, protože se jedná o opakovaně použité licence. Soulad s právními předpisy (dostatečný počet dostupných licencí) nevyžaduje registraci těchto licencí v systému společnosti Microsoft a nevyžaduje žádnou autorizaci nebo ověření výrobcem softwaru.

V jakém jazyce je software dodáván?

Software lze dodat v jakémkoli jazyce dostupném u společnosti Microsoft.

Poskytuje společnost Softtrader kromě licencí i média?

Všechny platné aktivační klíče jsou součástí licenčního dokumentu. Pokud ve vašem VLSC není k dispozici žádný software ke stažení, poskytneme vám software za příplatek 29 EUR.

A co aktualizace a údržba?

Společnost Microsoft nesmí rozlišovat standardní a druhotný software, proto společnost Microsoft zachází s oběma verzemi softwaru úplně stejně jako s novým softwarem. Produkt, který má právo na aktualizaci, si toto právo ponechává, i když je software převeden na nového vlastníka.

Jaký je licenční proces?

Po digitálním podpisu naší nabídky obdržíte potvrzení objednávky a fakturu. Ty slouží společnosti Microsoft jako důkaz, že máte (platnou) licenci.

Má výrok Evropského soudního dvora nějaké další výhody?

Rozhodnutí Evropského soudního dvora má pozitivní vliv i na organizace nakupující nové softwarové licence. Tyto licence lze nyní zahrnout do rozvahy, protože mají zůstatkovou hodnotu. Dříve musely být náklady na tyto licence okamžitě odepisovány jako přímé náklady. Toto rozhodnutí tedy bezděčně představuje daňové zvýhodnění.