Levné Remote Desktop Services (RDS) CALs 2016 - Softtrader

RDS CALs 2016 (Remote Desktop Services)

Licence RDS CAL je licence, která umožňuje vzdálený přístup k serveru. Licence CAL znamená "Client Access License". V edici 2016 existují dvě verze licencí CAL - uživatelská a licence CAL pro zařízení. Typ, který potřebujete, závisí na tom, zda chcete poskytnout přístup k serveru uživateli nebo zařízení.

Cenově dostupné

Remote Desktop Services (RDS CALs) 2016

Remote Desktop Services 2016
User CAL

SKU: 6VC-03224

krabice produktu Remote Desktop Services 2016 User CAL
 • Značka: Microsoft
 • Jazyk: Jednojazyčný
 • Podmínka: Druhotná
 • Typ licence: OLP (Otevřená Licence)
 • Doba platnosti licence: Neurčitá
 • Dodání: Pokyny k Aktivaci Služby RDS

Remote Desktop Services 2016 Device CAL

SKU: 6VC-03222

krabice produktu Remote Desktop Services 2016 Device CAL
 • Značka: Microsoft
 • Jazyk: Jednojazyčný
 • Podmínka: Druhotná
 • Typ licence: OLP (Otevřená Licence)
 • Doba platnosti licence: Neurčitá
 • Dodání: Pokyny k Aktivaci Služby RDS

Remote Desktop Services (RDS) – Vzdálená plocha 2016

Služba Vzdálená plocha 2016 (RDS 2016) je důležitá součást licencování společnosti Microsoft. Pomocí RDS se mohou uživatelé a zařízení připojit k serveru vzdáleně. K tomu jsou zapotřebí licence RDS CAL. Zkratka CAL znamená licenci pro klientský přístup a usnadňuje připojení mezi uživatelem/zařízením a vzdáleným serverem. Služba vzdálené plochy, známá také pod svým dřívějším označením - Terminálové služby, poskytuje vrstvu flexibility, která je pro mnoho firem výhodou. Hlavním faktorem, který vede podniky ke začlenění služby Vzdálená plocha 2016 do svých standardních provozních postupů, je flexibilita této licence Microsoft. Licence RDS CAL mohou poskytnout uživatelům a zařízením oprávnění k návštěvě serveru. Níže naleznete informace o tom, na kterých servech společnosti Microsoft můžete službu RDS 2016 používat.

Služba Vzdálená plocha 2016 se serverem

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Sharepoint Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Windows Server

Všimněte si, že bez standardních serverových licencí CAL nelze se serverem používat službu Vzdálená plocha!

VP 2016 User CAL vs. VP 2016 Device CAL

Obdobně jako u běžných serverových licencí CAL si můžete vybrat mezi licencemi CAL na služby RDS 2016 User a RDS 2016 Device. Jak napovídají názvy, licence User CAL umožňují vzdálený přístup uživatelů k serveru a licence Device CAL usnadňují vzdálené připojení zařízení k serveru. Jestliže si nejste jisti, které licence RDS 2016 CAL zvolit, můžete vzít v úvahu počet zaměstnanců a zařízení, kteří by potřebovali vzdálený přístup k serveru. Obecně platí pravidlo, že je třeba licencovat ty, kterých je méně. Pokud by se například k serveru vzdáleně připojovalo 7 zaměstnanců s využitím celkem 19 zařízení, můžete zakoupit 7 licencí RDS 2016 User CAL místo 19 licencí RDS 2016 Device CAL. Jediné, co je důležité, je pamatovat si, že licence RDS CAL nenahrazují standardní serverové licence CAL.