Jaký je rozdíl mezi SQL Serverem a Windows Serverem?
Rozdíly mezi SQL Serverem a Windows Serverem
02/02/2024
8 min

Jaký je rozdíl mezi SQL Serverem a Windows Serverem?

02/02/2024
8 min

SQL Server a Windows Server se od sebe zásadně liší, ale pokud se serverovým softwarem od společnosti Microsoft teprve začínáte, je snadné je zaměnit. V tomto článku se budeme zabývat různými tématy, jako jsou rozdíly v účelu, zabezpečení, dostupnosti dat a zálohování.

Porozumění serveru Microsoft SQL Server

Existují různé typy systémů pro správu databází a SQL Server je toho nejlepším příkladem. Je přizpůsoben potřebám různých softwarových aplikací a je ideální pro ukládání, dotazování a monitorování dat. Aby mohl SQL Server fungovat, spoléhá se na operační systém, jako je Windows Server, který poskytuje základ pro bezpečné a efektivní zpracování dat.

Silnou stránkou SQL Serveru je jeho schopnost spravovat rozsáhlé databáze distribuované na více počítačích v rámci sítě. Jeho možnosti se vztahují jak na ukládání dat, tak na podporu funkcí pro manipulaci s daty a dotazování. SQL Server se používá v odvětvích, jako je finančnictví, zdravotnictví a elektronický obchod, a osvědčuje se jako neocenitelný pro zpracování velkého množství dobře organizovaných dat.

banner pro blog Microsoft SQL Server Standard & Enterprise

Porozumění systému Windows Server

Windows Server je operační systém pro servery vyvinutý společností Microsoft. Jeho účelem je poskytovat platformu pro hostování aplikací, správu síťových zdrojů a poskytování služeb klientským zařízením. Na rozdíl od SQL Serveru, který se zaměřuje výhradně na správu databází, poskytuje Windows Server rámec pro provoz různých serverových aplikací.

Tento operační systém nabízí řadu funkcí a možností, včetně souborových a tiskových služeb, hostování webových serverů, hostování e-mailových serverů a mnoho dalšího. Umožňuje firmám konsolidovat jejich IT infrastrukturu a zajišťuje šikovnou správu zdrojů, zabezpečení dat a škálovatelnost. Systém Windows Server je široce používán v organizacích všech velikostí a hraje ústřední roli při podpoře klíčových činností a spolupráce uživatelů.

Další informace o nejnovější verzi systému Windows Server

Hlavní účel

Windows Server je důležitý serverový operační systém, který umožňuje ukládání souborů na sdílenou jednotku. Tato funkce umožňuje přístup ke sdílenému souboru více uživatelům současně. Kromě toho slouží Windows Server jako platforma pro hostování řady serverových aplikací a služeb, včetně webových serverů, e-mailových serverů, řadičů domén a dalších. Jeho možnosti se rozšiřují na centralizované ukládání dat a správu zdrojů, zefektivnění spolupráce a sdílení informací v rámci organizací.

Hlavní funkcí serveru SQL Server je správa databází SQL, které tvoří relační databázový systém. Servery SQL jsou určeny pro správu velkých objemů strukturovaných dat a poskytují vysoce výkonné ukládání dat. Tyto servery se vyznačují odborností při správě složitých datových vztahů a nabízejí výkonné dotazovací funkce. QL Server se často používá ve scénářích, kde je třeba efektivně ukládat a vyhledávat data, například v systémech pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a v systémech pro správu zásob.

Zabezpečení

SQL Server i Windows Server upřednostňují zabezpečení, přestože se výrazně liší svými bezpečnostními funkcemi.

SQL Server je známý svými vynikajícími bezpečnostními funkcemi a má pokročilé možnosti šifrování, zejména transparentní šifrování dat (TDE), které chrání data v klidovém stavu. SQL Server také chrání proti SQL injection, což je běžný útok, který se zaměřuje na zranitelnosti v dotazech SQL. Díky těmto bezpečnostním opatřením je SQL Server oblíbeným systémem pro aplikace, které pracují s citlivými daty, jako jsou finanční systémy nebo databáze ve zdravotnictví.

Windows Server má naproti tomu řadu bezpečnostních funkcí, které chrání serverovou infrastrukturu. Patří mezi ně inherentní funkce brány firewall, mechanismy ověřování uživatelů a zásady řízení přístupu. Windows Server sice poskytuje bezpečné prostředí, ale nemá specializované bezpečnostní funkce jako SQL Server. Organizace, které se spoléhají na systém Windows Server, by měly zavést další bezpečnostní opatření, jako je antivirový software a běžné aktualizace systému, aby zvýšily bezpečnost svého serverového prostředí.

Bude SQL relevantní i v roce 2024?

Dostupnost dat

SQL Server se osvědčil při zvládání rozsáhlých požadavků na zpracování dat se zaměřením na vysokou dostupnost, škálovatelnost a pružnost. Je navržen tak, aby se plynule přizpůsoboval měnícím se obchodním požadavkům a umožňoval organizacím rozšiřovat úložiště nebo výpočetní uzly podle toho, jak rostou potřeby dat. SQL Server jde ještě o krok dále díky pokročilým možnostem clusteringu a replikace, které zaručují dostupnost dat a odolnost proti chybám. Jeho repertoár navíc zahrnuje funkce, jako je zálohování a obnovení, které firmám poskytují ochranu dat a minimalizují prostoje v případě selhání.

Naproti tomu Windows Server, který je především operačním systémem, nemá škálovatelnost a pružnost SQL Serveru. Podporuje sice clustering a vyrovnávání zátěže pro vyšší dostupnost, ale chybí mu speciální zaměření SQL Serveru na zpracování velkého množství dat. Přesto Windows Server poskytuje stabilní a bezpečný základ pro provoz serverových aplikací a umožňuje organizacím efektivně spravovat zdroje a poskytovat služby zákazníkům.

banner pro blog Windows Server Standard & Datacenter

Zálohování a obnova

Mezi SQL Serverem a Windows Serverem existují rozdíly, pokud jde o zálohování a obnovu dat.

SQL Server se vyznačuje řadou nástrojů a funkcí, které jsou přizpůsobeny pro bezproblémové zálohování a obnovu databází SQL. Organizace mohou vytvářet plánované zálohy, provádět úplné nebo přírůstkové zálohování a obnovovat databáze v určitých časových bodech. SQL Server rozšiřuje své možnosti o pokročilé funkce, jako je odesílání protokolů a zrcadlení databází, které poskytují další možnosti ochrany dat a obnovy po havárii.

Naproti tomu Windows Server vyžaduje komplexní zálohovací strategii, která chrání celé serverové prostředí. Organizace, které se spoléhají na systém Windows Server, musí implementovat zálohovací řešení, které dokáže zálohovat a obnovit operační systém, aplikace a data. To obvykle znamená použití zálohovacího softwaru třetích stran nebo využití zálohovacích služeb založených na cloudu.

SQL Server nebo Windows Server, co si koupit?

Jakmile se seznámíte s rozdíly mezi SQL Serverem a Windows Serverem, můžete zvážit, které řešení nejlépe vyhovuje vašim firemním potřebám. Konečné rozhodnutí bude záviset na vašich konkrétních požadavcích.

Windows Server slouží jako specializovaný serverový operační systém a je navržen tak, aby podporoval spektrum serverových aplikací a služeb. Lidé, kteří potřebují správu databází, obvykle upřednostňují SQL Server a zároveň se rozhodují pro Windows Server. Pokud si zakoupíte serverové řešení, jako je SQL Server, budete k jeho hostování potřebovat serverový operační systém, například Windows Server.

Stručně řečeno, SQL Server a Windows Server jsou různá řešení, která jsou přizpůsobena pro různé účely. SQL Server je relační systém správy databází, který je vhodný zejména pro správu strukturovaných dat. Naproti tomu Windows Server je operační systém určený pro serverová prostředí a poskytuje platformu pro hostování různých serverových aplikací a služeb.

Kontaktujte nás ohledně předprodaných softwarových licencí od společnosti Softtrader banner blogu