Microsoft Project 2019 vs. 2021
Microsoft Project 2019 vs. 2021
03/08/2023
3 min

Microsoft Project 2019 vs. 2021

03/08/2023
3 min

Software designovaný pro řízení projektů se doporučuje pro plánování, navrhování a realizaci projektů. Díky tomu je vše zřejmější, jasnější a jednodušší. Microsoft Project je v současné době jedním z nejpopulárnějších softwarů pro řízení projektů na trhu. Společnost Microsoft vydává novou verzi jednou za pár let. O rozdílech mezi Microsoft Projectem 2019 a Microsoft Project 2021  si můžete přečíst více informací na tomto blogu.

Microsoft Project 2019: Nástroje pro správu

Microsoft Project 2019 nabízí možnost snadno plánovat úkoly a aktivity. Můžete plánovat a delegovat práci na všechny členy týmu na jednom místě pomocí složek, kalendářů, šablon, úkolů a dílčích úkolů. Informace mezi členy týmu je možné najednou sdílet i jinak než jen e-maily. Nástroje pro řízení projektů lze efektivně použít k přidávání komentářů k úkolům, uspořádání řídicích panelů, přiřazování úkolů a udělování a přijímání schválení.

Microsoft Project 2019 banner

Microsoft Project 2021: nástroje pro správu

Microsoft Project 2021 nabízí stejné nástroje pro správu jako jsou ve verzi 2019, plus některých dalších nástrojů, jako jsou například scénáře "co by kdyby", které pomáhají usnadnit procesy nejlepším možným způsobem. Dalším nástrojem, který byl implementován do verze 2021, je, že počáteční a koncové datum jsou automaticky vyplněny na základě závislostí. Ve verzi 2021 je navíc k dispozici možnost vizuálně zobrazit složité plány s více vestavěnými časovými osami.

Přečtěte si více o Přečtěte si další informace o rozdílech mezi aplikacemi Microsoft Project Standard a Professional.

Microsoft Project 2021: Plánovač

Microsoft Project 2019 má velmi užitečné nástroje pro plánovač, například síťové diagramy. Jsou také známé jako "šipkové" grafy, protože grafy jsou tvořeny několika šipkami, které lze použít k propojení různých akcí a také k zobrazení pokroku. Tyto šipky můžete také použít k zobrazení vzájemných závislostí mezi různými aktivitami v projektu.

Microsoft Project 2021 nabízí stejné nástroje pro plánování jako verze 2019, včetně některých dalších nástrojů, jako je schopnost vytvářet důvěryhodné a automatizované plány, které pomáhají zvýšit efektivitu a ušetřit drahocenný čas. Integrace Projectu s Microsoft Plannerem zajišťuje, že je možné propojit projektové úkoly s plánem Planneru a podrobně sledovat práci v Microsoft Planneru.

Microsoft Project 2021 banner

Microsoft Project 2021 vs. 2019: Hlavní rozdíly

Microsoft Project 2021 obsahuje kompletní funkčnost verze 2019, plus následující výhody navíc:

  • Připravené šablony, které vám pomohou dobře začít váš projekt;
  • Důvěryhodné a automatizované plánování, které pomáhá zvýšit efektivitu a ušetřit drahocenný čas;
  • "Co když scénáře pomáhají při provádění věcí nejlepším možným způsobem;
  • Počáteční a koncové datum se vyplňuje automaticky na základě závislostí;
  • Schopnost vizualizovat složité plány s více vestavěnými časovými osami.

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Pokud si přejete získat další informace o tom, který software a licence společnosti Microsoft jsou pro vás nejlepší, kontaktujte nás. Jsme k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.