Windows Server: Rizika po ukončení životnosti
Informace o rizicích po ukončení životnosti systému Windows Server
03/22/2024
8 min

Windows Server: Rizika po ukončení životnosti

03/22/2024
8 min

 Každý softwarový produkt společnosti Microsoft má datum ukončení životnosti. Konec životnosti se také někdy zkracuje na EoL. Jedná se o okamžik, kdy vývojář, v tomto případě společnost Microsoft, již nenabízí žádnou podporu nebo vývoj softwaru. Po několika letech jsou tedy pro daný software vydávány nové verze, které obsahují nové funkce. V určitém okamžiku tedy starší verze nebudou dostávat vůbec žádné aktualizace a software již nebude ani podporován. Ukončení podpory produktu s sebou nese rizika, a proto je pro firmy důležité včas přejít na aktualizovanou verzi. Více se o tom dočtete v tomto článku.

Windows Server: Co znamená konec životnosti?

Produkty společnosti Microsoft mají datum ukončení životnosti (EoL). Je to proto, že produkt je podporován pouze po určitou dobu. Často se jedná o období zhruba 10 let od data vydání, které se skládá ze dvou typů podpory: Pravidelná a rozšířená podpora. Po dobu 5 let bude uživatel nejprve využívat pravidelnou podporu. Tato podpora poskytuje uživateli nejnovější aktualizace včetně nových funkcí nebo vylepšení. Poté, co pravidelná podpora po 5 letech dosáhne svého data ukončení, bude zavedena rozšířená podpora. Rozšířená podpora se vztahuje pouze na zabezpečení serveru a budou přicházet pouze bezpečnostní aktualizace. Vzhledem k inovacím vycházejí po několika letech novější verze, které mají nové funkce a otevírají nové možnosti. Proto je důležité přejít na novější verzi, když se blíží konec životnosti produktu. Pokud tak neučiníte, můžete čelit řadě rizik. Těm se budeme věnovat dále v tomto článku.

Proč mají softwarové balíčky konec životnosti?

Jak bylo uvedeno výše, technologie se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Inovace umožňují stále více a vytvářejí nové příležitosti, přání a potřeby. Firmy například očekávají, že software bude automatizovat stále více úkolů, bude pracovat rychleji, bude bezpečnější a uživatelsky stále přívětivější.

Množství aktualizací je však pro software v daném okamžiku příliš velké. Všechny doplňky zabírají na serveru zbytečně mnoho místa, takže je někdy lepší vytvořit novou verzi.   Toho lze dosáhnout sestavením softwarového balíčku od základu. To umožňuje zachovat všechny funkce, ale software získá pevnější základ integrovaný společně s novými funkcemi.

banner pro blog Windows Server Standard & Datacenter

Windows Server: Rizika

Po skončení životnosti systému Windows Server již nebude ze strany společnosti Microsoft poskytována žádná podpora. Někteří to také označují jako ukončení služby (End of Service, EoS). Pokud již nebude nabízena žádná podpora, pak se společnosti stanou zranitelnými, což přináší problémy. Tyto problémy jsou vysvětleny níže:

Bezpečnostní rizika

Systém Windows Server bude kvůli nižší úrovni zabezpečení vystaven většímu riziku vnějších hrozeb. Bez bezpečnostních záplat a aktualizací mohou hackeři snadněji získat přístup k některým systémům, což činí společnosti zranitelnými, protože systémy mohou být poškozeny. Hackeři využijí slabiny softwaru ve svůj prospěch. Podniky tak mají zvýšené riziko kybernetických útoků a pravděpodobnost úniku dat je výrazně vyšší. Tím se do problémů dostane nejen vaše firma, ale i vaši zákazníci nebo klienti. Podniky totiž musí splňovat minimální standardy zabezpečení dat, aby byli zákazníci a klienti v bezpečí.

Žádná technická podpora

Po skončení životnosti systému Windows Server již nebude poskytována technická podpora. Uživatelé se na ni mohli obrátit například v případě problémů se softwarem. Vzpomeňme například na problémy s aktivací nebo problémy s produktem na konkrétním zařízení. Společnost Microsoft však pro produkty, které dosáhly konce životnosti, již nemůže nic udělat. Po ukončení životnosti již společnost Microsoft není vlastníkem, a tudíž za software neodpovídá.

Horší výkonnost

Po dosažení konce životnosti může dojít ke snížení výkonu systému Windows Server. Je to proto, že software již nevyužívá nejnovější cloudové technologie k rychlejšímu ukládání a zpracování dat. Čím je software starší, tím je pravděpodobnější, že začne docházet k poklesu jeho výkonu v podnikových procesech. Navíc se sníží trh s těmito produkty, což povede k přechodu na jiné produkty. Stále obtížnější je tak integrace s dalším softwarem, který se vzájemně doplňuje.

Podivejte se na nase licence z druhe ruky banner

Které verze systému Windows Server dosáhly konce životnosti?

Některé verze systému Windows Server již samozřejmě dosáhly konce své životnosti. Nejnovějšími verzemi jsou Windows Server 2008 a Windows Server 2012, včetně Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 R2. Data ukončení životnosti verzí Windows Server R2 jsou stejná jako u standardních verzí, což znamená, že všechny již nejsou společností Microsoft podporovány. To platí jak pro běžnou, tak pro rozšířenou podporu. Systémy Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 dosáhly konce své životnosti 14. ledna 2020. Společnost Microsoft od té doby za tyto produkty nezodpovídá. V případě systémů Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 skončila podpora 10. října 2023. 

Další informace o ukončení životnosti systému Windows Server 2012 R2.

Které verze systému Windows Server jsou stále podporovány?

V současné době jsou společností Microsoft stále podporovány tři verze systému Windows Server. Z nich pouze dvě verze Windows Serveru stále využívají pouze rozšířenou podporu. Níže budou uvedeny jednotlivé verze systému Windows Server a uvedeny rady:

Windows Server 2016

Systém Windows Servers 2016 byl vydán 15. října 2016. To znamená, že pravidelná podpora skončila přibližně o pět let později, 11. ledna 2022. V současné době Windows Server využívá pouze rozšířenou podporu, která skončí 12. ledna 2027. Pokud máte tuto verzi systému Windows Server, je vhodné během následujících tří let přejít na novější verzi. Tím zajistíte, že se nevystavíte žádnému riziku a budete moci využívat nové funkce.

Windows Server 2019

Systém Windows Server 2019 byl vydán 13. listopadu 2018. Pravidelná podpora pro Windows Server 2019 nedávno skončila 9. ledna 2024, takže i Windows Server 2019 bude nyní využívat pouze rozšířenou podporu. Rozšířená podpora skončí 9. ledna 2029. Pokud máte tuto verzi, možná budete chtít s upgradem ještě chvíli počkat, protože rozšířená podpora začala teprve nedávno. Pokud chcete používat nejnovější funkce, možná byste měli zvážit upgrade. Tato verze dostává pouze aktualizace zabezpečení.

Další informace o ukončení životnosti systému Windows Server 2019.

Windows Server 2022

Nejnovější verze systému Windows Server s názvem Windows Server 2022 byla nakonec vydána 18. srpna 2021. Ve srovnání s ostatními dvěma verzemi systému Windows Server má Windows Server 2022 stále pravidelnou podporu. Ve skutečnosti končí až 13. října 2026. Do té doby bude systém Windows Server 2022 zásobován nejnovějšími aktualizacemi sestávajícími z nových funkcí a vylepšení. Rozšířená podpora skončí 14. října 2031, takže systém Windows Server 2022 je poměrně spolehlivý na budoucnost.

Přečtěte si další informace o výhodách systému Windows Server 2022.

Přestože není k dispozici žádný jiný Windows Server, je důležité zmínit, že nová verze Windows Serveru je na cestě. Bylo totiž oznámeno, že se pracuje na Windows Serveru 2025. Tento Windows Server by měl přijít s novými funkcemi, jako je Hotpatching, správa založená na umělé inteligenci, SMB přes QUIC, vylepšená funkční úroveň AD a nová vylepšení zabezpečení. Další informace o systému Windows Server 2025 naleznete na našem dalším blogu.

Přečtěte si další informace o tom, co zatím víme o systému Windows Server 2025.

Kontaktujte nás ohledně předprodaných softwarových licencí od společnosti Softtrader banner blogu

Jak poznáte, že životnost softwaru skončila?

Společnost Microsoft vás vždy informuje o konkrétním datu ukončení životnosti svých produktů. Pokud vás tedy zajímá, kdy končí podpora, můžete se pro konkrétní data podívat na oficiální webové stránky společnosti Microsoft. Kromě toho vás mohou informovat i jiné společnosti, které prodávají software, a to prostřednictvím informačního bulletinu. To je také případ společnosti Softtrader. Prostřednictvím našeho newsletteru informujeme naše zákazníky nejen o novinkách, ale také o tom, kdy se blíží konec produktu. Pokud chcete být informováni o nejnovějších zprávách, můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru níže.