Microsoft Office: praktické zkratky
Zkratky Microsoft Office
03/29/2024
3 min

Microsoft Office: praktické zkratky

03/29/2024
3 min

Microsoft Office obsahuje několik typů aplikací, z nichž každá je určena k jinému účelu. Aplikace jsou navrženy tak, aby zefektivnily práci s počítačem. Existuje například aplikace Word pro vytváření dokumentů, PowerPoint pro vytváření prezentací a Excel pro vytváření tabulek. Společnost Microsoft nabízí i další doplňkové aplikace v závislosti na zvoleném balíku. Balíky jsou přizpůsobeny různým skupinám, například studentům, jednotlivcům, malým firmám a velkým společnostem. Aby bylo ovládání aplikací pro uživatele co nejjednodušší, byly v nich vytvořeny i klávesové zkratky, aby uživatel nemusel pokaždé hledat nastavení. Níže jsou uvedeny zkratky dostupné pro jednotlivé aplikace. 

Obecné zkratky

Existuje řada zkratek, které jsou zcela běžné a lze je použít v jakékoli aplikaci. Níže jsou v praktické tabulce uvedeny nejčastěji používané zkratky. V článku jsou také uvedeny nejužitečnější a nejčastěji používané zkratky pro jednotlivé aplikace.

Akce

Zkratka

Výběr kopií 

Ctrl + C

Výběr střihu

Ctrl + X

Vložit výběr

Crtl + V

Zrušení akce

Ctrl + Z

Opětovné provedení akce

Ctrl + Y

Použití kurzívního formátování textu

Ctrl+I

Použití tučného formátování textu

Ctrl+B

Použití formátování podtržení na text

Ctrl+U

Uprostřed odstavce

Ctrl+E

Zarovnání textu vlevo

Ctrl+L

Zarovnání textu vpravo

Ctrl+R

Microsoft Office 2021 banner

Přečtěte si další informace o rozdílech mezi sadami Office Standard a Office Professional Plus.

Microsoft Word

Microsoft Word je textový procesor, který umožňuje formátovat dokumenty. Word umožňuje také formátování dokumentu, takže někdy může být nutné hledat správné nastavení. Naštěstí společnost Microsoft vytvořila několik zkratek, které uživateli usnadňují práci.

Akce

Zkratka

Otevření dokumentu

Ctrl+O 

Vytvoření nového dokumentu

Ctrl+N

Uložení dokumentu

Ctrl+S

Vybrat celý obsah dokumentu

Ctrl+A

Použít styl Normální

Ctrl+Shift+N

Použít styl Hlava 1

Ctrl+Alt+1

Použít styl Nadpis 2

Ctrl+Alt+2

Použít styl Kop 3

Ctrl+Alt+3

Odsazení odstavce

Ctrl+M

Odstranění odsazení odstavce

Ctrl+Shift+M

Vytvoření závěsného odsazení

Ctrl+T

Odstranění závěsného zářezu

Ctrl+Shift+T

Odstranění formátování odstavce

Ctrl+Q

Zvětšení velikosti písma o 1 bod

Ctrl+pravý háček (])

Zmenšení velikosti písma o 1 bod

Ctrl + háček vlevo ([)

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint je prezentační program, který umožňuje vytvářet prezentace. Prezentace jsou dobrým vizualizačním a prezentačním nástrojem. Je proto důležité, aby prezentace vypadala dobře, což může zabrat nějaký čas.

Akce

Zkratka

Vytvoření nové prezentace

Ctrl+N

Přidání nového snímku

Ctrl+M

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Uložit prezentaci

Ctrl+S

Otevřít nedávný soubor

Ctrl+O

Seskupení vybraných objektů

Ctrl+G

Seskupit vybranou skupinu

Ctrl+Shift+G

Přehrávání nebo pozastavení médií

Ctrl+mezerník

Zvětšení velikosti písma

Ctrl+Shift+pravý háček (>)

Zmenšení velikosti písma

Ctrl+Shift+levý háček (

Přepnutí na prezentaci

F5

Přepnutí do zobrazení prezentátora

Alt+F5

Vložit WordArt

Alt+N, W

Vložení obrázku ze zařízení

Alt+N, P, D

Vložení tvaru

Alt+N, S, H

Microsoft Excel

Microsoft Excel je tabulkový procesor. Excel má výpočetní funkce, grafické nástroje a otočné tabulky. Nejčastěji se používá ke zpracování dat, zejména čísel. Excel totiž pracuje se vzorci, což umožňuje rychlé zpracování dat.

Akce

Zkratka

Zavření sešitu

Ctrl+W

Otevření sešitu

Ctrl+O

Uložení sešitu

Ctrl+S

Odstranění obsahu buňky

Odstranit

Vystředit obsah buňky

Alt+H, A, C

Výběr barvy výplně

Alt+H, H

Přejděte na kartu Vzorec

Alt+M

Skrytí vybraných řádků

Ctrl+9

Skrytí vybraných sloupců

Ctrl+0

Zadejte aktuální čas

Ctrl+Shift+dvojtečka (:)

Zadejte aktuální datum

Ctrl + dvojtečka (;)

Kopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo na panel vzorců

Ctrl+Apostrof (')

Použijte obecný formát čísla

Ctrl+Shift+Tilde (~)

Použijte formát měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla v závorkách).

Ctrl+Shift+znak dolaru ($)

Použít formát procent bez desetinných míst

Ctrl+Shift+znak procenta (%)

Použití vědeckého formátu čísla se dvěma desetinnými místy

Ctrl+Shift+Znak uvozovek (^)

Použít formát data se dnem, měsícem a rokem

Ctrl+Shift+číselný znak (#)

Použijte formát času s hodinami a minutami a AM nebo PM.

Ctrl+Shift+Amp (@)

Vyberte celý pracovní list

Ctrl+A nebo Ctrl+Shift+mezerník

Rozšíření výběru buněk o jednu buňku

Shift+šipka

Výběr celého sloupce v pracovním listu

Ctrl+mezerník

Výběr celého řádku v pracovním listu

Shift+mezerník

Rozbalení nebo sbalení panelu vzorců

Ctrl+Shift+U

Výpočet všech listů ve všech otevřených sešitech

F9

Výpočet aktivního pracovního listu

Shift+F9

Microsoft Access

Microsoft Access je systém pro správu databází, který kombinuje grafické uživatelské rozhraní s nástroji pro vývoj softwaru. Microsoft Access je součástí sady aplikací Office, ale je obsažen pouze ve verzích Professional a vyšších. Je k dispozici také jako samostatná aplikace.

Akce

Zkratka

Zobrazení kontextové nabídky pro vybranou položku

Shift+F10 nebo klávesa nabídky systému Windows

Vyberte aktivní kartu na pásu karet a aktivujte funkci KeyTips.

Alt nebo F10
(Pro přechod na jinou kartu pásu použijte klávesové zkratky nebo šipky).

Přesunout zaměření na jiný panel okna

F6

Otevření existující databáze

Ctrl+O nebo Ctrl+F12

Zobrazení nebo skrytí navigačního panelu 

F11

Zobrazení nebo skrytí listu vlastností

F4

Otevření nové databáze

Ctrl+N

Otevření existující databáze

Ctrl+O nebo Ctrl+F12

Posun vpřed prostřednictvím možností

Klávesa Tab

Zpětné procházení možností

Shift+Tab

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote je software pro psaní poznámek, který je rovněž součástí sady aplikací Office. Tento software je určen pro shromažďování informací a spolupráci mezi více uživateli. OneNote shromažďuje poznámky, snímky obrazovky, nákresy a zvukové komentáře uživatelů. Soubory OneNote je také možné sdílet s ostatními uživateli OneNote.

Akce

Zkratka

Otevření nového okna OneNote

Ctrl+M

Udělejte si rychlou poznámku

Ctrl+Shift+M nebo Alt+klávesa s logem Windows+N

Dokování okna OneNote

Ctrl+Alt+D

Výběr všech položek na aktuální stránce

Ctrl+A

Chcete-li výběr rozšířit, stiskněte znovu klávesy Ctrl+A.

Přejít na začátek řádku

Home

Přejděte na konec řádku

Konec

Posunutí jednoho slova doleva

Ctrl+šipka vlevo

Posunutí jednoho slova doprava

Ctrl+šipka doprava

Kontrola pravopisu

F7

Vložení zlomu řádku bez začátku nového odstavce

Shift+Enter

Otevření tezauru pro aktuálně vybrané slovo

Shift+F7

Zobrazení kontextové nabídky aktuálně zaměřeného objektu

Shift+F10 nebo klávesa Nabídka systému Windows

Přehrát vybranou zvukovou nahrávku

Ctrl+Alt+P

Zastavení přehrávání zvukových záznamů

Ctrl+Alt+S

Zvýraznění vybraného textu

Ctrl+Alt+H

Kopírování formátování vybraného textu ( Format Painter )

Ctrl+Shift+C

Vložení formátování do vybraného textu ( Kopírovat/vložit formátování )

Ctrl+Shift+V

Použití nebo odstranění přeškrtnutého formátování

Ctrl+ pomlčka (-)

Použití nebo odstranění formátování horního indexu

Ctrl+Shift+znaménko rovnosti ( = )

Použití nebo odstranění formátování indexů

Ctrl+podobné ( = )

Použít nebo odebrat formátování seznamu s odrážkami

Ctrl+bod (.)

Použití stylu nadpisu 1 na aktuální poznámku

Ctrl+Alt+1

Použití stylu nadpisu 2 na aktuální poznámku

Ctrl+Alt+2

Použití stylu nadpisu 3 na aktuální poznámku

Ctrl+Alt+3

Použití stylu nadpisu 4 na aktuální poznámku

Ctrl+Alt+4

Použití stylu nadpisu 5 na aktuální poznámku

Ctrl+Alt+5

Použití stylu nadpisu 6 na aktuální poznámku

Ctrl+Alt+6

Vymazat veškeré formátování použité na vybraný text. (Použijte styl Normální.)

Ctrl+Shift+N

Microsoft Publisher

Microsoft Publisher je aplikace pro publikování na počítači. Zaměřuje se na rozvržení stránky a grafický design, na rozdíl od kompozice textu ve Wordu. Microsoft Publisher je součástí sady aplikací Office, ale je k dispozici pouze ve verzích Professional a vyšších.

Akce

Zkratka

Otevření nové kopie aplikace Publisher

Ctrl+N

Zobrazení dialogového okna Otevřít publikaci

Ctrl+O

Kontrola pravopisu

F7

Zobrazení okna úlohy Tezaurus

Shift+F7

Zobrazení okna úlohy vyšetřování

Alt + kliknutí na slovo

Povolení nebo zakázání speciálních znaků

Ctrl+Shift+Y

Obnovení formátu znaků na aktuální styl textu

Ctrl+mezerník

Použití nebo odstranění formátování indexů

Ctrl+=

Použití nebo odstranění formátování horního indexu

Ctrl+Shift+=

Zvětšení mezery mezi písmeny ve slově (mezery)

Ctrl+Shift+]

Zkrácení mezery mezi písmeny ve slově (mezery)

Ctrl+Shift+[

Zvětšit na následující velikost v poli Velikost písma

Ctrl+Shift+>

V poli Velikost písma zmenšete na následující velikost

Ctrl+Shift+

Zadejte číslo aktuální stránky

Alt+Shift+P

Zadejte aktuální datum

Alt+Shift+D

Zadejte aktuální čas


  Alt+Shift+T

Výše jsou uvedeny nejběžnější zkratky pro jednotlivé aplikace Microsoft Office. Zkratek je však mnohem více, takže pokud vás zajímají, můžete se podívat na webové stránky společnosti Microsoft. Naučit se všechny zkratky může být obtížné, proto doporučujeme naučit se pouze zkratky pro funkce, které používáte nejčastěji.

Podivejte se na nase licence z druhe ruky banner

Nějaké dotazy? Ozvěte se!

Chcete-li získat další informace o tom, který software Microsoft a které licence jsou pro vás nejvhodnější, kontaktujte nás. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím níže uvedených kanálů od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.