Microsoft SQL Server Standard vs. Enterprise: Hlavní rozdíly
Microsoft SQL Server Standard vs. Enterprise: Hlavní rozdíly
04/28/2023
6 min

Microsoft SQL Server Standard vs. Enterprise: Hlavní rozdíly

04/28/2023
6 min

Ve světě, kde jsou informace cenným aktivem, je nezbytné mít databázová řešení přizpůsobená požadavkům vaší společnosti. Jedno z nejlepších řešení správy relačních databází nabízí společnost Microsoft s SQL Serverem.  V tomto článku si můžete přečíst další informace o rozdílech mezi komerčními edicemi SQL Server - Standard a Enterprise. Tento text také popisuje všechny faktory, na základě kterých jde ideálně vybrat mezi SQL Server Standard a Enterprise.

Microsoft SQL Server Standard

SQL Server Standard Edition poskytuje základní správu dat a business intelligence pro malá oddělení a organizace pro spouštění aplikací. Software podporuje oblíbená řešení a cloudové vývojové nástroje a umožňuje efektivní správu databází s minimálními IT zdroji. Tato verze poskytuje méně funkcí a tudíž je o levnější než SQL Enterprise.

Microsoft SQL Server Enterprise

SQL Server Enterprise je výrazně dražší než Standard Edition a obecně se považuje za nejlepší řešení pro velké organizace. Server nabízí rychlou a vysoce výkonnou dostupnost datového centra, neomezenou virtualizaci a komplexní podnikovou analýzu. SQL Enterprise nabízí nejlepší podporu ve své třídě kvality pro klíčové úlohy a přístup koncových uživatelů k přehledům dat. Níže naleznete klíčové funkce a prvky dvou edicí serveru SQL Server.

Microsoft SQL Server 2022 banner

SQL Server Standard a Enterprise: porovnání klíčových funkcí

Limity škálovatelnosti

SQL Server Enterprise nabízí neomezené úložiště až do limitů vašeho operačního systému. SQL Server Standard má na druhé straně řadu omezení paměti, které je třeba vzít v úvahu při navrhování databázových aplikací. Při výběru mezi těmito dvěma možnostmi nezapomínejte prosím na to, že edice Standard podporuje méně než 4 sloty pro 24 barev pro databázové nástroje, analytické služby nebo sestavy. SQL Standard i Enterprise mají maximální velikost relační databáze 524 PB.

RDBMS Vysoká dostupnost, výkon, škálovatelnost, zabezpečení a možnosti správy

Při porovnávání vysoké dostupnosti RDBMS mezi dvěma servery SQL si určitě všimnete, že se spousta nabízených funkcí překrývá. V SQL Enterprise můžete najít následující funkce: online obnovení stránek a souborů, online indexování, změny schématu online, rychlé obnovení, zrcadlení záloh a přidání "horkého" úložiště a procesorů bez nutnosti zastavit server nebo službu SQL.

V SQL Enterprise a Standard jsou k dispozici téměř všechny funkce výkonu a škálovatelnosti RDBMS, s výjimkou Správce prostředků, paralelismu tabulky oddílů, paměti a přidělování paměti pro velké tabulky vyrovnávací paměti s ohledem na technologii NUMA a Správce vstupně-výstupních prostředků.

SQL Server Standard odpovídá ve velké míře zabezpečení edice Enterprise RDBMS, s výjimkou rozšiřitelné správy klíčů. I tak jsou některé funkce k dispozici pouze v edici Enterprise, jmenovitě: paralelní indexované operace, automatické použití indexovaného zobrazení optimalizátorem dotazů, paralelní kontrola konzistence a kontrolní bod nástroje SQL Server, SQL Standard také obsahuje mnoho stejných mechanismů správy RDBMS.

Replikace

Microsoft SQL Standard také přichází s mnoha stejnými funkcemi replikace jako edice Enterprise, výjimkami jsou: publikování Oracle, transakční replikace typu point-to-point a transakční předplatné replikace transakce.

Nástroje pro správu a vývoj

Nástroje pro správu a vývoj dostupné v Enterprise jsou úplně stejné jako u Standard.

Programovatelnost

Téměř všechny programovací funkce v SQL Server Enterprise jsou k dispozici v edici Standard s výjimkou pokročilé integrace R a serveru R (samostatný). Tzn. i v případě Standard můžete rozsáhle využívat možností programování.

Integrační služby

Základní integrační služby jsou k dispozici v obou verzích. Pokročilé zdroje, cíle, úkoly a transformace jsou však k dispozici pouze ve verzi Enterprise. Kromě toho existují další funkce integrační služby, které nejsou k dispozici ve verzi Standard, konkrétně jde o: optimalizace dotazů "star join", škálovatelná konfigurace analytických služeb jen pro čtení, paralelní zpracování dotazů na dělených tabulkách a indexech a globální agregace dávek.

Extrakce dat

Zatímco SQL Server Enterprise Edition podporuje širokou škálu funkcí datových skladů, Standard Edition podporuje pouze standardní nástroje a algoritmy extrakce dat (průvodci, editory, dotazy).

Analytické služby

SQL Server Standard nepodporuje škálovatelné sdílené databáze nebo synchronizaci databáze. Clusteru s podporou převzetí služeb při selhání AlwaysOn podporují pouze dva uzly.

Základní datové služby

Atributy služby Master Data Services nejsou k dispozici ve verzi SQL Server Standard. Kvůli tomu je verze Enterprise nejlepším řešením pro firmy, které potřebují pokročilé datové služby.

Sémantický model BI (multidimenzionální a tabulkový)

Edice Standard systému SQL Server podporuje mnoho stejných (vícerozměrných) funkcí sémantického modelu business intelligence jako edice Enterprise. Business Intelligence je důležitým doplňkem SQL Server Standard. SQL Standard podporuje stejné modely tabulek jako edice Enterprise s výjimkou perspektiv, více oddílů a režimů úložiště DirectQuery.

Power Pivot pro SharePoint SQL Server Standard

SQL Server Standard nepodporuje Power Pivot pro SharePoint. Jestliže je toto důležité kritérium pro vaši organizaci, možná pro vás bude vhodnější využít verzi Enterprise SLQ Server.

Místní a lokalizační služby a doplňkové databázové služby

Všechny funkce a možnosti pro geografické služby, služby zjišťování polohy a další databázové služby jsou stejné v systému SQL Server Standard i Enterprise. 

banner pro blog Microsoft SQL Server Standard & Enterprise

Závěr

Zakoupením licence SQL Enterprise získáte neomezenou škálovatelnost, ale implicitně to znamená i vyšší náklady na licence. Tato licence je určena pro společnosti, které potřebují širokou škálu nástrojů. SQL Standard však nabízí mnoho stejných funkcí, jen s několika omezeními. Tato serverová licence je navržena tak, aby malým firmám poskytla všechny nástroje, které potřebují, za nižší cenu a s menším počtem pracovníků IT. Pokud se ale bude firma rozvíjet, pak není problém přejít z verze Standard na verzi Enterprise.

Pokud máte další dotazy týkající se licencování SQL Serveru nebo pokud potřebujete nabídku na míru, rádi vám pomůžeme. Softtrader nabízí slevy až 70% z ceny nových licencí pro všechny verze SQL Serveru a fungují stejně jako nové.

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Pokud si přejete získat další informace o tom, který software a licence společnosti Microsoft jsou pro vás nejlepší, kontaktujte nás. Jsme k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.