SSIS: Vše, co potřebujete vědět
SSIS: Vše, co potřebujete vědět
05/08/2023
3 min

SSIS: Vše, co potřebujete vědět

05/08/2023
3 min

SSIS: Co to je?

SSIS je zkratka pro SQL Server Integration Services. Microsoft SSIS je součástí databázového softwaru Microsoft SQL Server, který usnadňuje rychlou migraci dat. Jde o praktický nástroj na správu datových skladů, který funguje jednoduše a bez zádrhelů. SSIS lze použít například pro následující účely:

  • Agregace dat
  • Extrahování dat
  • Načítání dat
  • Transformace dat
  • Údaje o čištění
  • Spojování dat

Extrahování dat můžete provádět z několika různých zdrojů, a to databází SQL Server, souborů aplikace Excel, databází Oracle, databází DB2, sady Visual Studio atd.

Máme článek zabývající se rozdíly mezi Microsoft SQL Server Standard a Enterprise, klikněte zde a přečtěte si o něm více.

Další informace o rozdílech mezi SQL Serverem Express a SQL Serverem naleznete zde. 

SSIS: Architektura

Architekturu SSIS se tvoří čtyři různé části, a to:

  • Objektový model
  • Durace
  • Tok dat
  • Údržba

Objektový model

Jedná se o zastřešující strukturu "integračních služeb". SSIS je nejnovější verzí. Došlo k přepisu objektového modelu a byly použity různé API (Application Programming Interface).

Durace

Tato součást modulu spravuje transakce a pracovní postup balíčku. Je možné spouštět komponenty, jako jsou kontejnery, úlohy a události.

Tok dat

Tento modul čte a řídí pohyb a transformaci dat. Programátoři mohou tento motor naprogramovat tak, aby automatizoval konfiguraci komponent. Lze také vyrobit vlastní komponenty.

Údržba

Balíčky se ukládají a monitorují v úložišti balíčků SSIS. Údržba není nutná pro funkčnost SSIS, ale je potřebova vypisovat a zkontrolovat balíčky.

Balíčky SSIS

Balíček SSIS je projekt integrační služby, který pomáhá s provedením úlohy. Mezi tyto úlohy řadíme: načítání dat, přesouvání dat nebo zálohování databáze. Balíčky SSIS lze snadno naplánovat. Úkoly lze provádět pravidelně, ale v případě potřeby i jednou.

Nejdůležitějšími částmi balíčků SSIS jsou tok řízení a tok dat. Tok řízení konfiguruje všechny úlohy. Tvoří přehled o prioritizaci propojených úloh. Pokud úlohy nejsou připojeny, budou spuštěny paralelně při spuštění balíčku. Datový proud je v řídicím proudu SSIS.

ETL nástroje: Je SSIS dobrý nástroj?

ETL je zkratka pro Extract, Transform and Load. Jedná se o tři kroky integrace dat. SISS dokáže dobře extrahovat, transformovat a načítat data, díky čemuž je SSIS dobrým nástrojem ETL. SSIS má také grafické nástroje a průvodce pro funkce pracovního postupu, jako je odesílání e-mailů, operace FTP, zdroje dat a cíle.

SSIS: Visual Studio

Projekty SSIS se instalují jako rozšíření sady Visual Studio. Je k dispozici pro VS 2008, VS 2010, VS 2012, VS 2015, VS 2017 a VS 2019. Označení se liší podle verze. Na VS 2008 se SSIS nazývá "Business Intelligence Development Studio". Ve VS 2010 se nazývá SQL Server Data Tools. V roce 2012 se nazývá SSDT-BI, neboli SQL Server Data Tools – Business Intelligence. S VS 2015 a VS 2017 se nazývá SSDT. Od verze VS 2019 proto nese název SSIS. SSIS ještě není k dispozici pro Visual Studio 2022. Microsoft plánuje zpřístupnit SISS pro Visual Studio, ale konkrétní datum stále není zveřejněno.

Zde najdete vše, co potřebujete vědět o aplikaci Visual Studio.

banner pro blog Microsoft Visio 2016, 2019 & 2021

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Pokud si přejete získat další informace o tom, který software a licence společnosti Microsoft jsou pro vás nejlepší, kontaktujte nás. Jsme k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.